Opłaty

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania oplata za działkę 300 metrową w 2023 r. wynoszą:

  • opłata ogrodowa – 0,64 zł/m2 dla (300 m2) – 192 zł
  • śmieci za każdą działkę                                     – 100 zł
  • opłata wodna za każdą działkę                          – 35 zł
  • składka członkowska                                          – 6 zł
  • zaliczka na wodę                                                – 200 zł
  •                                                                    Razem: 545zł

Przy większej działce należy doliczyć za każdy metr 0,64 zł opłaty ogrodowej.

Opłaty za działki należy uiścić do końca czerwca przelewem.

Bank Spółdzielczy w Lipce Oddział w Pile nr rachunku:

82 8943 0004 0009 4575 2000 0010

w tytule podając nr działki.

Informacja o dyżurach w biurze Zarządu zostanie ogłoszona na tablicach w oddzielnej informacji.