Opłaty

Opłaty za działki będą przyjmowane przez skarbniczkę w maju i czerwcu we: wtorki, czwartki i piątki w godz. 16-18 oraz w druga i czwartą sobotę miesiąca w godz. 11-13.

Wpłaty należności można dokonywać u skarbnika w Biurze Zarządu w wyznaczonych terminach lub przelewem.

Zgodnie z uchwałą PZD oplata za działkę 300 metrową w 2021 r. wynosi 418zł. (w tym zaliczka na wodę 120 zł, śmieci 80 zł).

Przy większej działce należy doliczyć za każdy metr 0,54 zł opłaty ogrodowej.

Bank Spółdzielczy w Lipce Oddział w Pile nr rachunku:

82 8943 0004 0009 4575 2000 0010

w tytule podając nr działki.

Informacja o dyżurach w biurze Zarządu zostanie ogłoszona na tablicach w oddzielnej informacji.