Opłaty

Opłaty za działki będą przyjmowane przez skarbniczkę w maju i czerwcu we: wtorki, czwartki i piątki w godz. 16-18 oraz w druga i czwartą sobotę miesiąca w godz. 11-13.

Wpłaty należności można dokonywać u skarbnika w Biurze Zarządu w wyznaczonych terminach lub przelewem.

Bank Spółdzielczy w Lipce Oddział w Pile nr rachunku:

82 8943 0004 0009 4575 2000 0010

w tytule podając nr działki.

Informacja o dyżurach w biurze Zarządu zostanie ogłoszona na tablicach w oddzielnej informacji.