Opłaty

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania oplata za działkę 300 metrową w 2024 r. wynoszą:

  • opłata ogrodowa – 0,75 zł/m2 dla (300 m2) – 225 zł
  • śmieci za każdą działkę                                     – 120 zł
  • opłata wodna za każdą działkę                          – 35 zł
  • składka członkowska                                          – 6 zł
  • opłata energetyczna                                            – 8 zł
  • zaliczka na wodę                                                – 250 zł
  • opłata na dokończenie drogi                              – 80 zł
  •                                                                    Razem: 736zł

Przy większej działce należy doliczyć za każdy metr 0,75 zł opłaty ogrodowej.

Opłaty za działki należy uiścić do końca czerwca przelewem.

Bank Spółdzielczy w Lipce Oddział w Pile nr rachunku:

82 8943 0004 0009 4575 2000 0010

w tytule podając nr działki.

Informacja o dyżurach w biurze Zarządu zostanie ogłoszona na tablicach w oddzielnej informacji.